Idé-manden


Jeg hedder Morten Meiner og er sognepræst i Skarrild. Tilbage i 2004 var vi nogle, der fik en idé, der først og fremmest var båret af kærlighed til vores folkekirke. Baggrunden var en stigende frustration over en langsom - men sikker - tilbagegang for det kirkelige liv i sognet
Deltagelsen i højmessen var efterhånden reduceret til en lille indforstået skare, og der kom praktisk taget ingen nye til.
Højmessen forekom stiv og utilgængelig for mange mennesker, især den yngre generation. Noget måtte ske!

MERE ENKEL
Hvad nu hvis vi selv udformede vores egen gudstjeneste? En mere tidsvarende og tilgængelig gudstjeneste - med fokus på lovsang, sanselighed og et mere enkelt sprog.
Min daværende organist Henrik West og jeg smøgede ærmerne op og gik i gang.

OPBAKNING
Vi udfærdigede en skitse over, hvordan vi kunne tænke os, at en tidssvarende gudstjeneste skulle se ud. Vi henvendte os til biskop Karsten Nissen, som opmuntrede os til at arbejde videre. Snart havde vi også en ( ensstemmig! ) godkendelse fra menighedsrådene i såvel Skarrild som Karstoft, og så var det egentlig bare at få nedsat et udvalg og komme igang.

PREMIEREN
Den 3. oktober 2004 havde vi "debut" på  vores nye gudstjeneste. Vi var spændte: Ville den appelere bredt? Eller kun til en "udvalgt" skare? Og ville der blive ved med at komme mange mennesker, når nu nyhedens interesse havde lagt sig. Det viste sig, at alle vores bekymringer blev til skamme!
Stacks Image 4

KOMMET FOR AT BLIVE
I dag holder vi stadigvæk frimesser, med 2-3 gange så mange besøgende som til en almindelig højmesse, og med en markant lavere gennemsnitsalder!
Frimessen er ikke alene kommet for at blive. Med stor glæde har vi her fra Skarrild og Karstoft kunnet konstatere, at der efterhånden er kommet flere menigheder til, som nu også fejrer frimesse. På denne hjemmeside udveksler vi erfaringer og materialer til gensidig inspiration. Men uanset om din menighed holder frimesse eller ej, er du velkommen til at kigge med - og evt. hente inspiration også til din menighed.
© Frimesse.dk Kontakt os