Stacks Image 1733
BRITTA MØLLER, Snejbjerg
En Gudstjeneste for mennesker i dag – for hele menigheden børn, unge, voksne og ældre. Vi vil gerne samle hele menigheden til en gudstjeneste vi alle er en del af. Et fællesskab af levende stene. En gudstjeneste vi kan se frem til at være deltagere i. Jeg har i arbejds-gruppen specielt arbejdet med gudstjenestens bønner
Stacks Image 1734
GERT LØBNER, Snejbjerg
Jeg savner helt klart en general fornyelse af højmessen. Sproget, musikken, glæden, er noget jeg gerne ser lavet om - formen med alle traditionerne vil jeg også gerne have kigget på. Jeg vil gerne have det sådan, at alle konfirmander syntes det er godt at gå til gudstjeneste også efter de er blevet konfirmeret, og hvor de ældre kirkegængere stadig kender formen, og kan glæde sig over at det stadig er højtidligt at gå til kirke. Hvor mit mål er, at er frimesse istedet for højmesse hver søndag. Det kunne være rart at det ikke kun er til byfest, jul, barnedåb, korfirmation og begravelse at det er ok at fortælle på sin arbejdsplads, at man har været til gudstjeneste.
Stacks Image 1735
HARALD LUND ANDERSEN, Snejbjerg
Verdens bedste budskab, om ham tømmeren fra Nazaret, skal ud til folk. I det arbejde har frimesser deres gode berettigelse, som en lidt anderledes måde at fejre gudstjeneste på. Det arbejder jeg gerne med på.
Stacks Image 1736
LILLY KRARUP, Snejbjerg
Jeg blev valgt til menighedsrådet i en alder, som ikke skiller sig væsentligt fra gennemsnittet af menighedsrådsmedlemmer i Danmark. Altså en alder, der automatisk giver mig lov til at bekymre mig om, hvorvidt Kirken fortsat vil have et tilbud, som kan appellere til vore børn og børnebørn.
I Snejbjerg spurgte vi de unge familier, hvordan vi i fællesskab kunne finde frem til en gudstjenesteform, som alle generationer kunne trives i og finde sig hjemme i.
Det førte til oprettelsen af det udvalg, som tilrettelægger de såkaldte frimesser.
For mig har det været en spændende og berigende del af arbejdet i menighedsrådet. Både selve udvalgsarbejdet, hvor vi inspirerer hinanden med vore forskellige indfaldsvinkler og nye idéer, men ikke mindst at mange fra sognet tager et medansvar i forbindelse med frimessernes gennemførelse.
Og så måske det vigtigste, at vi bliver ved med at lytte til menigheden og søge inspiration derfra, så vi ikke gror fast i gamle former, men til stadighed er på vej.
© Frimesse.dk Kontakt os