Præst:
Lad os bede og takke
Hellige Gud, himmelske far!
Vi takker dig for livet i den verden, du har skabt.
Tak, at du i din nåde rækker os frelsen i Jesus Kristus
og er os nær ved din Ånd og i dit ord.

Forbeder:
Himmelske far, vi beder for din kirke.
Giv os ny glæde ved at høre Kristus til
og hjælp os at høre og tale dit befriende ord til alle mennesker.
Vi beder for:
Snejbjerg kirke og sogn, for alle som hører til her.
Vi ber for det nyvalgte menighedsråd. Udrust medlemmerne til de arbejdsopgaver som de er valgt til at udføre..
Vi ber for børne- og ungdomsarbejdet her i sognet. Specielt vore konfirmander som netop har været på lejr. Vi ber om at dit ord må blive levende for dem og os alle.
Vi ber for vor provst og biskop
og din kirkes arbejde herhjemme og i andre lande
Vi ber for den forfulgte og lidende kirke ...
Og for venskabsmenigheden i Estland
Vi beder for alle, som er ramt af lidelse, sorg og savn.
Trøst de bedrøvede, helbred de syge,
og giv nyt mod og håb til de bekymrede og modløse.
Vær du selv nær ved de i blandt os, der snart skal dø.
Lad også de ensomme og de, der bærer på tunge tanker, erfare dit nærvær.
Vi vil nu hver for sig i stilhed nævne dem, vi kender og tænker på og bære dem og det, det ligger os på hjerte frem for dig... (stilhed)
Vi takker dig for gode og trygge kår i vores land.
Vi beder for dem, der har fået magt, ansvar og viden betroet:
Giv dem troskab og visdom til at forvalte mulighederne
til gavn for de svage og til bedste for alle.
Vi beder for:
børn, unge, voksne og ældre-fyld os med kærlighed og udrustning så vi alle kan arbejde for din vilje
Vi ber for lokalpolitikere, for folketing og regering, giv dem visdom så de kan varetage deres opgaver ...
Og vi ber for vor Dronningen og hendes familie ...
Vi beder for fred i verden, i Mellemøsten og i Jerusalem.
Skab du fred, hvor der er krig og hjælp dem, der er ramt af ulykke.
Vær du nær hos verdens flygtninge, fattige, fængslede og sultne.
Lad dem og os alle kende frelsen i vores synders forladelse.

Præsten:
Herre, vores nød har vi lagt frem for dig.
Forbarm dig over os og hør vores bøn.
Giv os tro i vores hjerter.
Gør håbet om din søns genkomst levende og virkeligt for os.
Og lad din kærlighed fylde sind og tanker.
Du Fader, som skabte os,
du frelser, som forløste os,
du Helligånd, som trøster os i livet og i døden
Amen.
© Frimesse.dk Kontakt os