Præludium
Spilles ofte af kirkebandet.

Indgangsbøn
Særligt tilpasset og læst af en fra menigheden.

Salme
Ofte fra salmebogen og vises på storskærm.

Kollekt
Bøn fra alteret.

Tekstlæsning
Læsning fra det Gamle Testamente som kan være illustret på storskærm - eller læst af en fra menigheden. Mindst en af tekstlæsningerne er illustreret.

Sang/Salme
Her synges ofte en eller to lovsange - eller nyere salmer akkompagneret af kirkebandet. Sangene vises på storskærm.

Troesbekendelse
Vises på storskærm og læses højt i kor.

Sang/Salme
Ofte en nyere salme - som vises på storskærm.

Tekstlæsning
På storskærm vises en film med dagens tekst illustreret med billeder. Se eksempler på det i vores bibliotek.

Prædiken
Vi har placeret storskærmslærredet hvor vores prædikestol er, så derfor er præsten flyttet på gulvet og holder en kort prædiken som kan være illustreret af billeder som vises på storskærmen.

Velsignelse
Præsten lyser velsignelsen.

Musik til eftertanke
En af menigheden har valgt en sang - enten som man selv synger eller som spilles fra CD. Er det engelske tekster oversætter vi dem til dansk og viser det på storskærm. Det er ment som en tid til stilhed og eftertanke. Du kan finde nogle af de sange der har været spillet i vores bibliotek.

Sang/ Salme
Vises på storskærm og akkompagneres evt af kirkeband.

Kirkebøn
Tilpasset dagens gudstjeneste og læst af en fra menigheden (se eksempel på kirkebønnen her)

Introduktion
Er der forskellige særlige ting der foregår mens der er altergang fortælles det her. Eksempelvis at de får en lille frøpose med hjem - at de kan tænde et lys på vej fra alteret - skrive en bøn e.l.

Altergang
Under altergangen spilles lovsange af kirkebandet - sange der vises på storskærm så alle kan synge med undervejs.

Kollekt
Bøn fra alteret.

Sidste salme
Vises på storskærm.

Udgangsbøn
En fra menigheden gir dagens bekendtgørelser og slutter af med bøn.

Postludium
Kan være kirkeband eller orgel.
© Frimesse.dk Kontakt os